Читалищното настоятелство на Народно читалище „Земеделец 1874” с.Ново село Ви моли най-учтиво за финансова помощ, във връзка с организиране и провеждане на :
140 години Народно читалище „Земеделец 1874” с.Ново село (първото му име „Братска дружина Земеделец” с редовен Устав, 1895 г. става Ученолюбиво дружество „Надежда”, а 1896 г. името се променя в читалище „Земеделец”, регистрирано във Видински окръжен съд с Решение № 55 от 07.11.1997 г., а през 2001 г. читалището е вписано в регистъра на Народните читалища в Министерството на културата под № 709)
120 години библиотека към читалището (1894 г. първоначално наброявала 121 тома, назначен библиотекар Тодор Петров и книгите се раздавали 2 пъти седмично, 1932 г вече в новата сграда на читалището и с дарената лична библиотека на арх. Илия Попов книжния фонд наброявал 6000 тома, днес библиотечният фонд е 34 012 тома книжни единици)
118 години от първите комедии и драми играни на примитивна сцена (годината е 1896, а комедиите: „Селски кмет”, „Цилиндър” и „Двама пияници”; драмите „Геновева” и „Руска”)
82 години от построяването на читалищната сграда (1932 г.)
10 години от признаването му за паметник на културата със статут архитектурно-строителен и исторически паметник на културата с предварителна категория „местно значение” от 2004 г.
84 години (1930 г.) от учредяване на фонд Духова музика при читалището, който се е запазил и до днес.
70 години от основаването на Смесен хор и камерен състав към него при читалището (1944 г. основите поставят Софрони Ангелоев и Ганчо Манджуков, който постепенно се разпада и се оформят Мъжка група за възрожденски песни, Битов хор и Стари градски песни)
60 години Битов хор и Стари градски песни /с ръководители Ганчо Манджуков, Валери Манджуков, Александър Спиридонов, Георги Костадинов и Иван Рангелов/
34 години танцов състав (1980 г.) във всички форми (основите поставят семейство Севда и Тодор Ждерови, като той продължава делото до 80 годишната си възраст и се поема от Андрей Димитров) – детска школа, детски танцов състав, младежки танцов състав, танцов състав „Гъмза” и „Гъмзичка”/2011 г./
19 години традиционно Детско шоу „На гости при баба” с уникалната и неповторима актриса и новоселянка Минка Сурдулова.

Юбилейният концерт предвиждаме да се състои през май 2014 година в навечерието на най-българския и светъл празник – Деня на българската просвета и култура. По повод 140 годишнината на читалището Общински съвет Ново село на свое заседание на 10.09.2013 г. взе Решение Община Ново село да кандидатства по мярка 321 от ПРСР с проект „Ремонт сграда на читалище „Земеделец-1874” на стойност над 1 000 000 лева.
Събраните финансови средства от всички спомоществователи ще бъдат разходвани още през месец ноември-декември 2013 г. за отпечатване на календари за 2014 година /200 броя/, за отпечатване на юбилейна брошура „140 години читалищно дело в Ново село, Видинско” /200 броя/, юбилейни химикалки и запалки /по 200 броя/, рекламни плакати, грамоти, награди за участниците в конкурса за написване на есе „Читалище – светилник български”и други.
За своите дарители читалището издава Договор и Акт за дарение.

Банкова сметка IBAN: BG75BPBI79481091301501
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк България клон Видин
За 140 годишен юбилей на читалище „Земеделец 1874”