Община Ново село уведомява всички заинтересовани граждани и лица, че могат да подават сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците на телефон 09316 2425, както и на електронния адрес на общината: obshtina_novoselo@abv.bg