Обява за инвестиционно предложение


Предложение бюджет 2020


График обсъждане бюджет 2020 по населени места


Покана


Покана за публично обсъждане


Протокол етап интервю Винарово


Протокол етап интервю Неговановци


Приемни дни на Председател на ОбС – Ново село, обл. Видин