Становище на РИОСВ-Монтана


Oбява до заинтересованите лица и общественост, във връзка с инвестиционно предложение от „А 1 България“ ЕАД


Общинският съвет се свиква на заседание на 30.07.2018 год


Инвестиционно предложение до заинтересованите лица и общественост


Покана


Обява за преустановяване на водоподаването


РЕШЕНИЕ БЮДЖЕТ 2018


РЕШЕНИЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2018