Заповед


Преброяване 2021


Гроздоберна кампания 2020


Обява до заинтересовани лица и общественост


Съобщение за осигурен обществен достъп до информация


Покана и обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г


Покана за извънредна сесия


Обява


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив