ОБЯВА – БЕН ХЪН АГРО


Обява за инвестиционно предложение


Предложение бюджет 2020


График обсъждане бюджет 2020 по населени места


Покана


Покана за публично обсъждане


Протокол етап интервю Винарово


Протокол етап интервю Неговановци