Покана и обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г


Покана за извънредна сесия


Обява


Съобщение


Уведомление за епидиемичната обстановка


Обява


Проект на Наредба 7


График за Приемни дни


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив