Покана за публично обсъждане на проект на Наредба!


Покана за редовно заседание на 10.10.2022 г


Покана за редовно заседание на 13.09.2022 г. на ОбС Ново село


Покана и Доклад – Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2021


Правилник за организация и дейност на Общински съвет Ново село


Покана за редовно заседание на ОбС- Ново село – 18.07.2022 г


Покана за редовно заседание на 01.06.2022


Покана за извънредно заседание на 26.04.2022 г


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


Обществено порицание

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив