Обявление и Програма за управление на отпадъците


Процедура по определяне на съдебни заседатели към Районен съд – Видин за мандат 2021 г – 2025 г


Покана за сесия на 27.11.2020 г. на ОбС- Ново село, обл. Видин


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА


Покана за сесия на 19.08.2020


Покана и обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г


Покана за извънредна сесия


Покана за сесия-16.06.2020


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив