Галина Маринова – Кметско наместничество с.Флорентин
Стилиян Стоянов – Кметско наместничество с.Ясен
Гинко Петров – Кметство с.Винарово
Емилия Крумова – Кметство с.Неговановци