Кметско наместничество с. ФлорентинКметско наместничество с. ЯсенКметство с. НеговановциКметство с. Винарово