Проект на Програма за развитието на туризма на територията на община Ново село за периода 2019 – 2023 г


Протокол здравен медиатор


Класиране помощник възпитател


Класиране ръководител клуб


Обява възпитател и ръкводител


Обява здравен медиатор


Популяризиране проект


Популяризиране проект


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив