НАРЕДБА за МЕСТНИТЕ-ДАНЪЦИ и изменение


Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета


Топъл обяд


ПРОЕКТ програма за намаляване на риска от бедствия


Съобщение за обект Детска градина – Ново село


Проект на Програма за развитието на туризма на територията на община Ново село за периода 2019 – 2023 г


Протокол здравен медиатор


Класиране помощник възпитател


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


Обществено порицание

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив