Обява здравен медиатор


Популяризиране проект


Популяризиране проект


Класиране от интервю Ръководител клуб


КЛАСИРАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛУБ”


Окончателно класиране от интервю Пом. възпитател


Класиране по документи Пом. възпитател


Обява ръководител на клуб