Ремонт детска градина-плакат


Съобщение по проект „Помощ за независимост“


Съобщение по проект „Помощ за независимост“


Документация по проект „Помощ за независимост“


ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015″ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”


А Н К Е Т А


ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО“