Процедура за избор на членове на Съвета на децата – Изтегли

Мотивационно писмо и Формуляр – Изтегли

Писмо покана – копие – Изтегли