Предоставяне на социална услуга „Личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” в община Ново село


Община Ново село проведе обучение на кандидат приемни родители


О Б Я В Л Е Н И Е за набиране на персонал