Предоставяне на социална услуга „Личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” в община Ново село


Община Ново село проведе обучение на кандидат приемни родители


О Б Я В Л Е Н И Е за набиране на персонал


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив