Кмет на с. Неговановци – Емилия Михайлова Крумова
Тел. 09348/2320

Кмет на с. Винарово – Гинко Василев Петров
Тел. 09345/2260

Кметско наместничество с. Ясен –
Тел. 09348/2412

Кметско наместничество с. Флорентин –
Тел. 09316/2242