ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ


Общинският съвет се свиква на заседание на 30.12.2016 год


Общинският съвет се свиква на заседание на 27.07.2016 год


Общинският съвет се свиква на заседание на 25.01.2016 г


Покана за пресконференция за представяне на проект


Областният управител на област Видин свиква заседание на новоизбрания Общински съвет


Общинският съвет се свиква на заседание на 28.11.2014 год.


Общинският съвет се свиква на заседание на 17.07.2014 год.