Покана за публично обсъждане


Покана сесия 27.12.2019


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ


Общинският съвет се свиква на заседание на 30.12.2016 год


Общинският съвет се свиква на заседание на 27.07.2016 год


Общинският съвет се свиква на заседание на 25.01.2016 г


Покана за пресконференция за представяне на проект


Областният управител на област Видин свиква заседание на новоизбрания Общински съвет