Покана за редовно заседание на ОбС-Ново село – 14.09.2023


Покана за редовно заседание на ОбС – Ново село – 30.08.2023 г


Покана за публично обсъждане на Бюджет 2023г


Покана за редовно заседание на ОбС-Ново село на 18.07.2023 г


Покана и Доклад за отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ново село за 2022 г


Покана за редовно заседание на 22.06.2023 г


Покана за редовно заседание на ОбС-23.05.2023г


Покана за редовно заседание на ОбС-Ново село на 24.03.2023 г


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Банкови сметки:
Първа инвестиционна банка

Бюджетна сметка
BG51 FINV 9150 3117 663016

Набирателна сметка
BG31 FINV 9150 3317 663020

Местни данъци и такси
BG17 FINV 9150 8417 663021

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400

Банковите сметки на община Ново село влизат в сила от 01.01.2023 година
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив