Приемни дни на Председател на ОбС – Ново село, обл. Видин


Съобщение за инвестиционно предложение


Съобщение за осигурен обществен достъп до информацията по приложение


БДДР Съобщение


Oперация EDWARD


Заповеди № 127 и 128


Съобщение свързано с землището на община Ново село и кадастрални промени


Съобщение за организиране на среща