Съобщение СЕОС


Обявление СЕОС


Приемни дни на Председател на ОбС – Ново село, обл. Видин


Съобщение за инвестиционно предложение


Съобщение за осигурен обществен достъп до информацията по приложение


БДДР Съобщение


Oперация EDWARD


Заповеди № 127 и 128


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив