Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на спортен комплекс в с. Ново село, общ. Ново село.

Изтегли документи Archive.rar