ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НОВО СЕЛО

виж документ