Наредба-за-определяне-и-администриране-на-местни-такси-и-цени-на-услуги-и-рекламни-дейности-на-територията-на-Община-Ново-село. (1)

Покана-за-Обществено-обсъждане

Предложение и мотиви

СПРАВКА