Покана за редовно заседание на ОбС – Ново село на 14.09.2023г.