Заповед РД 02-161/09.08.2022 г. за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за народни представители
на 02.10.2022 г.

10082022111021