Правилник за организацията и дейност на ОбС Ново село – мандат – 2019 г. -2023 г.