УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Настоящата анкета е изготвена във връзка с разработването на проект „ОБЛАСТ ВИДИН – СЕВЕРОЗАПАДНАТА ПОРТА НА БАЛКАНИТЕ” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” и се отнася до общините Видин, Белоградчик, Кула, Ново село, Макреш, Грамада и Димово.

Вижте цялата анкета – word.doc