Бюджет 2019

Отчет годишен дълг

Решение №1 Бюджет 2019

Решение №2 Капиталови разходи