доклад за изпълнение общински план за развитие за 2017г.

отчет за 2017 за програма за опазване на околната среда