С Ъ О Б Щ Е Н И Е
УВЕДОМЯВАМЕ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО, ЧЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕН ГРАФИК ОТ „В и К” ЕООД гр. ВИДИН ПРОЛЕТНАТА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯТА В ОБЩИНА НОВО СЕЛО ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА, КАКТО СЛЕДВА:
С. ЯСЕН и С. ФЛОРЕНТИН …………………..……………………НА 04.04.2018 Г.
С. НОВО СЕЛО…………………………………………………………..НА 03.04.2018 Г.
С. НЕГОВАНОВЦИ и С. ВИНАРОВО…………………………..НА 14 и 15.04.2018 Г.
НА ПОСОЧЕНАТА ДАТА ЗА СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕНО ПОДАВАНЕТО НА ВОДА ОТ 0,00 Ч. ДО 17,00 Ч.
ВОДАТА ЩЕ БЪДЕ НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ, ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЗАПАСИТЕ С ПИТЕЙНА ВОДА ЗА СРОК ОТ 24 ЧАСА. АБОНАТИ НА „В и К”, КОИТО ИМАТ НЕИЗПРАВНИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СЪОБЩЯТ ЗА ТОВА НА ВОДОПРОВОДЧИКА, ЗА ДА БЪДАТ СМЕНЕНИ В ДЕНЯ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯТА.
ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НОВО СЕЛО