Община Ново село кани всички заинтересовани страни на 23.12.2015 г. (сряда) от 11:30 часа в Конферентната зала на общината, етаж III, където ще се проведе пресконференция за представяне на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общински център за настаняване от семеен тип, община Ново село“. Проектът е финансиран в рамките на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г. На пресконференцията ще бъдат представени основните дейности, които са заложени и предстои да бъдат реализирани в рамките на проекта, както и очакваните резултати от неговото изпълнение.

Изтегли покана