СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община НОВО СЕЛО,
населено място С.НОВО СЕЛО, кметство …………………………., секция № 001
адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–

АННА СЕВАСТАКИЕВА СТОЕНЕЛОВА
ДЕМЯНА ПЪРВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕВА ДАНИЕЛА КЛОМБЕРГ
ЕМИЛ ДАНАЙЛОВ ЦЕКОВ
ЕМИЛ МИТКОВ КОСТАДИНОВ
ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ФЛОРОВ
МАРГАРИТА ПАРТЕНИЕВА МИТОНЧЕВА
МИЛЕНА ВАЛЕРИЕВА МИТКОВА
МИЛЕНА МЕТОДИЕВА МЛАДЕНОВА-ШЕХАБ
ПАРИС СТАВРУ ПАНАЙОТУ
РОМАН КРУМОВ ПАСКОВ
САШКА БОЖКОВА БИЗЕРАНОВА-СТОЯНОВА
ФЛОРА ПЕТКОВА ПАНАЙОТУ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община НОВО СЕЛО,
населено място С.НОВО СЕЛО, кметство …………………………., секция № 002
адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–

АЛБЕНА СЛАВЕЙКОВА МАРКОВА
ВАЛЕРИ МИТКОВ МИЛАНОВ
ВИДЕН ЛЮБЕНОВ МИТОВ
ВИЛИЯНА ШАНКОВА ЛЮБЕНОВА
ДУШАН ГОЛИЯН
ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ГОФ
КРАСИМИР ЙОНЧОВ АПОСТОЛОВ
ЛИЛЯНА ЦЕНОВА ФЛОРОВА
МАРИЯНА РАДОСЛАВОВА СПААНС
МИТКО ПЕТКОВ ФЛОРОВ
РОСЕН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
РУМИ-ЕУДЖЕН АНГЕЛ-САВЧУ
ЦЕЦКО ИВАНОВ СУРДУЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община НОВО СЕЛО,
населено място С.ВИНАРОВО, кметство …………………………., секция № 003
адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–

ИВАЙЛО ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община НОВО СЕЛО,
населено място С.ВИНАРОВО, кметство …………………………., секция № 004
адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–

ВЛАДИМИР ЗЛАТАНОВ ПЕТРОВ
КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА КАМЕНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕРАСИМОВА СВЕТОСЛАВОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община НОВО СЕЛО,
населено място С.НЕГОВАНОВЦИ, кметство …………………………., секция № 005
адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–

ВАЛЕНТИН ВЕРГИЛОВ КОСТАДИНОВ
ГЕНАДИЯ ФЛОРОВА КАЛОТОВА
ДАНИЕЛА БОЯНОВА НИСТОРОВА
ДИАНА ЕВСТАТИЕВА ВИКТОРОВА
ДОБРИНКА ЗАХАРИЕВА ЙОНОВА
МИГЛЕНА МЕТОДИЕВА КИРИЛОВА
НЕВЕНА ПЕТРОВА МАРИНОВА
ПАВЛИН АЛИОНОВ ФЛОРОВ
РОСЕН МАРИНОВ КАЛОТОВ
ФЛОАРЯ ИВАНОВА ФЛОРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община НОВО СЕЛО,
населено място С.ФЛОРЕНТИН, кметство …………………………., секция № 006
адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–

ВЕНЦИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ВЕРГИЛ ЛЮБЕНОВ ФЛОРОВ
ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР СЛАВЕЙКОВ КРЪСТЕВ
ЕЛИЗАБЕТ ПЕТКОВА МАНЕВА
НИКИФОР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
СИМЕОН ВАСИЛЕВ БАСТРАГУЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община НОВО СЕЛО,
населено място С.ЯСЕН, кметство …………………………., секция № 007
адрес на избирателна секция ………………………………………..

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–

КРАСИМИР ИЛИЕВ ТРУЙКОВ