На основание чл. 90, ал.1, ал.2 и чл.91, ал.1, ал.2 от Изборният кодекс, Кметът на Община Ново село ще проведе на 05.10.2015 г. /понеделник/ от 10.00 часа в сградата на общинска администрация, консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партии и коалиции, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени за определяне състава на Подвижната избирателна комисия за провеждането на избори за общински съветници, кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.
При изготвяне на писмените си предложения, представителите на партии и коалиции да се съобразят с изискванията на чл.91, ал.4, т.1, т.2, т.3 и ал. 5 от ИК.

Кмет на Община Ново село: (п)
инж. Георги Стоенелов