ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ II
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област ВИДИН, община НОВО СЕЛО,
населено място С.НОВО СЕЛО, кметство …………………, секция № 001
Адрес на избирателната секция: ул. „Арх. Илия попов“ 89

—————————————————-
Име
—————————————————-
АНТЪНИ СИДНИ МИЛЪР
ДЕБОРА АНН ФОКС
ДЖОЗЕФИН МЕРИ ЛЕЙДЛОУ
ЕДУАРД ПОЛ ФОКС
КАТЛИЙН МАРГАРЕТ МИЛЪР
КРИСТИН МАРГАРЕТ КУПЪР
МАЙК КУПЪР

Кмет на община/район/кметство
или кметски наместник: ………………….

Секретар на община/район: ……………….