СПИСЪК

за адресите и номерата на телефонните постове в СИК на територията на Община НОВО СЕЛО дежурни телефони в общинска администрация и кметствата на общината

№ секция Населено
Място Адм.сграда Адрес телефон
053000001 с. Ново село Община Ново село Салон на кооперация «Дунав» С. Ново село, ул. «Арх. Илия Попов» 89 09316/
24 25
053000002 с. Ново село ДДЛРГ «Хр.Ботев»-занималня 1 етаж С. Ново село, ул. „Хр.Ботев” 2 09316/
26 33
053000003 с. Винарово ОУ «Васил Левски»
Класна стая 1 етаж С. Винарово, ул. „Първа” 29 09345/
24 22
053000004 с. Винарово ЦДГ с. Винарово С. Винарово, ул. „Първа” 80 09345/
23 04
053000005 с. Неговановци Кметство с. Неговановци – ритуална зала С. Неговановци, ул. „Седма” 4 09348/
22 10
053000006 с. Флорентин Клуб на пенсионера С. Флорентин, ул. „Първа” 68 09316/
22 42
053000007 с. Ясен Клуб на пенсионера С. Ясен, ул. „Пета” 3 09348/
24 12
053000008
Подвижна секция с. Ново село Клуб на пенсионера С. Ново село, ул. «Арх. Илия Попов» 89 09316/
22 86

Дежурни телефони
- общинска администрация – 09316/ 22 25
- секретар община – 09316/ 25 86; 0886 25 77 91;
- главен експерт ЕСГРАОН – 09316/ 22 39;
- Кметски наместник с. Флорентин – 0879 83 02 90
- Кметски наместник с. Ясен – 0879 83 02 71
- Кмет с. Неговановци – 0879 83 02 70
- Кмет с. Винарово – 09345 / 22 60; 0879 83 02 80

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РИК – ВИДИН за община Ново село
Авакум Бондов – 0889 32 44 55