На основание чл.91, ал.1, ал.2 и ал.3 от Изборният кодекс, Кметът на Община Ново село ще проведе на 15.04.2014 г. /вторник/ от 10.00 часа в заседателната зала на общинската администрация, консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партии и коалиции, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени за определяне състава на Секционните и подвижни избирателни комисии за провеждането на избори за Европейски парламент на 25.05.2014 г.
При изготвяне на писмените си предложения, представителите на партии и коалиции да се съобразят с изискванията на чл.91, ал.4, т.1, т.2, т.3 и ал. 5 от ИК.