Оперативни програми са приоритети за община Ново село


Землище на с.Ново село е сред новите защитени местности


Свикване на заседание на 26.10.2012 в салона на община Ново село


Обявление за конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт на линии от областна/общинска/ транспортна схема


Покана за сесия на 29.08.2012 г


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН – ПОКАНА


ПОКАНА-Община Ново село се присъединява към инициативата на BТV „Да изчистим България за един ден”.


Окончателно класиране на кандидатите за длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” по проект „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” в Община Ново село, Област Видин


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив