Оперативни програми са приоритети за община Ново село


Землище на с.Ново село е сред новите защитени местности


Свикване на заседание на 26.10.2012 в салона на община Ново село


Обявление за конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт на линии от областна/общинска/ транспортна схема


Покана за сесия на 29.08.2012 г


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН – ПОКАНА


ПОКАНА-Община Ново село се присъединява към инициативата на BТV „Да изчистим България за един ден”.


Окончателно класиране на кандидатите за длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” по проект „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” в Община Ново село, Област Видин


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив