Инвестиционно предложение до заинтересовани лица


Становище на РИОСВ-Монтана


Oбява до заинтересованите лица и общественост, във връзка с инвестиционно предложение от „А 1 България“ ЕАД


Общинският съвет се свиква на заседание на 30.07.2018 год


Инвестиционно предложение до заинтересованите лица и общественост


Покана


Обява за преустановяване на водоподаването


РЕШЕНИЕ БЮДЖЕТ 2018


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив