ЗАПОВЕД № РД02-355/29.05.2013 г.

На основание чл. 14, ал. 4 и глава осма „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с необходимостта от доставка на хляб и хлебни изделия.

Виж/изтегли документ – word.doc