Устройственият правилник 2016 г. на община Ново село

виж документ