План Програма за овладяване популацията на бездомни кучета