обява Топъл обяд в Община Ново село
Приложение 1 Заявление декларация
Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация