доклад за изпълнение общински план за развитие за 2019г.
отчет за 2020 за програма за опазване на околната среда