Класиране по документи Пом. възпитател
Окончателно класиране от интервю Пом. възпитател