Бланки ИСО месец отчет 07.2018


Тримесечен отчет за касово изпълнение към 30.06.2018 г


Бланки ИСО месец отчет 06.2018


Бланки ИСО месец отчет 05.2018


Бланки ИСО месец отчет 04.2018


Бланки ИСО тримесечен отчет 31.03.2018


Бланки ИСО март 2018 г


Отчетни доклади


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив