Обява търг


Уведомително писмо по процедура храни


Процедура: Доставка на горива за МПС за нуждите на Община Ново село


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА за работни проекти „Основен ремонт Четвъртокласен път – VID – 1150 „


Документация консултантски услуги по проект „Основен ремонт Четвъртокласен път – VID – 1150″


Процедура доставка на хранителни продукти 2016


Ремонт на отоплителна инсталация на Център за настаняване от семеен тип, Център за обществена подкрепа и Преходно жилище с. Ново село


Проектиране пътища


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив