Покана за сесия на 27.11.2020 г. на ОбС- Ново село, обл. Видин


Покана за сесия на 28.10.2020 г


Покана за сесия на 17.09.2020 г. на Общински съвет Ново село, обл. Видин


Покана за извънредна сесия на 24.08.2020 г


Покана за сесия на 19.08.2020


Покана за сесия-на 03/07/2020 г


Покана за публично обсъждане


Покана сесия 27.12.2019


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив