Обява от ЕТ „Соф-Риб“


М О Л Б А oт Читалищното настоятелство на Народно читалище „Земеделец 1874” с .Ново село


Обява във връзка с провеждането на Парламентарни избори на 12.05.2013 г.


ОБЯВА: Набиране кандидати за окомплектоване на доброволно формирование


Обявление за набиране на социални работници


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив