Покана за заседание на Общински съвет


Уведомление по инвестиционно предложение


Общинският съвет се свиква на заседание на 29.03.2016 год


Съобщение за пролетна дизинфекция на водопроводната мрежа


Община Ново село наема медицински специалисти по проект


Обява за обсъждане на бюджет 2016


Заповеди по чл. 37 на Община Ново село


Агенцията по заетостта набира кандидати за професионално обучение


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив