Дирекция „Специализирана Администрация”

Директор СА

Звено „Териториално селищно устройство и защита на населението при природни бедствия”

Звено „Социални услуги в общността и канцелария”