Кмет – ВЕНИСЛАВ МЕТОДИЕВ АНГЕЛОВ

Секретар – АЛБЕНА ЯКОВА АНГЕЛОВА

ЛИНЕЙНА СТРУКТУРА
на общинската администрация в община Ново село, област Видин 2024 година

КОНТАКТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.13 (1) ОТ ЗЕУ

Община Ново село
Адрес за кореспонденция:с. Ново село,обл. Видин, ул. „Арх. Илия Попов“ 89
Булстат:000159643
Адрес на интернет страницата на общината:http://obshtina-novoselo.com/bg/
е –mail: obshtina-novoselo@abv.bg
Работно време на общинската администрация: 8:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.
Работно време на Центъра за административно обслужване: 8:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.
Телефони за връзка: 09316 / 22-25 от /8:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч./

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЧРЕЗ:

-Системата за сигурно електронно връчване

https://edelivery.egov.bg/

- eлектронна поща:obshtina-novoselo@abv.bg

Сигнали за корупция може да подадете на:
obshtina-novoselo@abv.bg или на телефон 0879830281