Кмет на с. Неговановци – Виктор Тодоров Флоров
Тел. 09348/2320

Кмет на с. Винарово – Гинко Василев Петров
Тел. 09345/2260

Кмет на с. Ясен – Огнян Стоянов Георгиев
Тел. 09348/2412

Кмет на с. Флорентин – Мая Захариева Иванова
Тел. 09316/2242