ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Ново село:

ИВО МЕТОДИЕВ ВЕРГИЛОВ

За контакти:

Тел. 0887765750

e-maill: pr_novoselo@abv.bg

——————————–

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:

Анатоли Желязков Бузов
Анжела Параскевова Борисова
Антоанетка Евстатиева Станева
Благуна Евтимова Николова
Борислав Тошев Крумов
Владимир Георгиев Петров
Георги Войчев Пасков
Гинко Василев Петров
Ирен Енчева Борисова
Кристиян Бойков Иванов

Правомощия на Общинският съвет