ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ИВО МЕТОДИЕВ ВЕРГИЛОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:

1. АНЖЕЛА ПАРАСКЕВОВА БОРИСОВА
2. ВЕНИСЛАВ МЕТОДИЕВ АНГЕЛОВ
3. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
4. ГЕОРГИ МАКСИМОВ КЕРАНОВ
5. ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ
6. ДОБРОМИРА ДАМЯНОВА ДИМЧЕВА
7. ЕЛЕОНОРА БОРИСЛАВОВА БОНДОВА
8. ИВАН БОРИСОВ БАЗОВ
9. ИВО МЕТОДИЕВ ВЕРГИЛОВ
10. ЛЪЧЕЗАР АСЕНОВ КРЪСТЕВ
11. МАЯ ЗАХАРИЕВА ИВАНОВА