Център за настаняване от семеен тип за деца откриха днес в с. Ново село областният управител на Видин инж. Кръстьо Спасов и кметът на общината Георги Стоенелов.

В условия, близки до семейната среда, там ще живеят 12 деца на възраст от 4 до 18 години. Половината от тях до вчера бяха възпитаници на местния Дом за деца, лишени от родителски грижи, който се закрива. Другата половина са деца в риск, също останали без дом или семейство. За всички тях ще се грижи персонал от 10 души – възпитатели, социални работници, педагози психолози и санитари, съобщи Е-Видин.