О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 18.11.2013 г. до 14.12.2013 г. в
61-ва механизирана бригада – Карлово и
2-ра механизирана бригада – Стара Загора.

виж повече