Защитена местност „Находище на Ружевидна поветица“ с цел опазване на растителен вид Ружевидна поветица и неговото местообитание в землището на село Ново село, община Ново село, област Видин, е едно от новите защитени места.
Министърът на околната среда и водите Нона Караджова подписа 11 заповеди за обявяване на нови защитени местности с обща площ 1268,983 дка, съобщават на сайта на МОСВ, предаде Е-Видин.

Новите защитени местности са предложени в рамките на проект „Изграждане на мрежа от защитени територии за опазване на растенията в България“, изпълняван от Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН, в сътрудничество с МОСВ.
Те се обявяват с цел опазване на редки растителни видове.

С новообявените защитени местности, към януари 2013 г. общият брой на защитените територии в страната е 984, с обща площ 584 хиляди хектара, което съставлява приблизително 5,3 % от територията на страната.