Покана за провеждане на консултации за членове на СИК избори 09.06.2024 г.