1. Регистър декларация по чл. 49, ал. 1, т..1 и т.3